Home » Công việc Việt Nam » Những bất lợi của Kỹ thuật viên trong lĩnh vực Khoa học Máy tính

Những bất lợi của Kỹ thuật viên trong lĩnh vực Khoa học Máy tính

Những bất lợi của Kỹ thuật viên trong lĩnh vực Khoa học Máy tính
Khoa học máy tính là một lĩnh vực rộng bao gồm cả ứng dụng lý thuyết và thực tiễn của công nghệ thông tin. Một kỹ thuật viên là người tương tác với các khía cạnh công nghệ của một lĩnh vực nhất định. Trong lĩnh vực khoa học máy tính, một kỹ thuật viên có thể có một trong những chức vụ và nhiệm vụ, mỗi người đều có những nhược điểm và bất lợi riêng của mình.

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy Tính
Các kỹ thuật viên sửa chữa máy tính giúp chăm sóc thiết bị máy tính cho người khác, cho dù đó là sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hay cài đặt. Một số người làm việc cho các công ty hoặc trong các cửa hàng sửa chữa tư nhân và khách hàng sẽ mang thiết bị đến cho họ, nhưng hầu hết được yêu cầu phải là kỹ thuật viên thực địa và phải đến gặp khách hàng. Đối phó với khách hàng, đặc biệt là những người không am hiểu máy tính hoặc những người ưa lý luận, có thể là thách thức đối với kỹ thuật viên sửa chữa máy tính, cũng như việc phải thường xuyên đi lại. Việc đào tạo để trở thành một kỹ thuật viên máy tính liên quan đến một số nghề nghiệp và chứng nhận. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, lĩnh vực này đang tăng trưởng chậm, chỉ với 9,500 việc làm mới được dự kiến ​​vào năm 2020.

Kỹ thuật viên Hỗ trợ Người dùng máy tính
Các kỹ thuật viên máy tính hỗ trợ giúp các tổ chức, cá nhân hiểu được máy tính của họ và cách sử dụng chúng. Hầu hết các nhà tuyển dụng thích các kỹ thuật viên của họ có bằng cử nhân trong một lĩnh vực liên quan, và công việc thường bao gồm vài tháng đào tạo sau khi tuyển dụng. Giao tiếp là một thành phần quan trọng đối với công việc này, cũng như kỹ năng quản lý căng thẳng. Người sử dụng lao động và khách hàng mong muốn giải quyết nhanh các vấn đề về máy tính, nhưng những người mà kỹ thuật viên giúp đỡ có thể không thể giải quyết vấn đề tốt, và không hiểu lý do tại sao việc sửa chữa có thể mất nhiều thời gian hoặc tại sao một phần cứng chỉ có thể thay thế, chứ không thể sửa chữa được. Đối phó với sự căng thẳng xã hội và thời gian nhạy cảm có thể rất khó khăn. BLS dự kiến ​​tăng trưởng việc làm sẽ thuận lợi, nhưng chỉ dành cho những người có trình độ học vấn thích hợp.

Kỹ thuật viên trong hoạt động máy tính
Thông thường được gọi là điều hành viên máy tính, nghề nghiệp này liên quan đến việc giám sát luồng dữ liệu máy tính và phản hồi lại bất kỳ lỗi hoặc gián đoạn trong dữ liệu nếu cần thiết. Ngành công nghiệp cung cấp phần lớn các công việc của nhà điều hành máy tính là xử lý dữ liệu và lưu trữ, mặc dù cũng có một số nhu cầu trong quản lý công ty, chính quyền địa phương và thiết kế hệ thống máy tính. Tăng trưởng việc làm cho các nhà khai thác máy tính đang giảm với tỷ lệ từ 3 đến 9 phần trăm, làm cho cơ hội việc làm trở nên bất lợi cho các kỹ thuật viên máy tính dạng này.

Nhược điểm chung
Các kỹ thuật viên về khoa học máy tính gặp phải một số thách thức chung. Phần lớn, họ đều cần có một số hình thức đào tạo sau trung học, và các nhà tuyển dụng cho thấy một sự ưa thích rộng rãi đối với kinh nghiệm làm việc. Lương cho giai đoạn đào tạo này chỉ ở mức trung bình; Mức lương trung bình cho các vị trí này cũng không cao hơn đáng kể so với tất cả các ngành nghề khác, và rõ ràng là ít hơn các nghề khác liên quan đến máy tính. Trong số các loại kỹ thuật viên đã đề cập, các kỹ thuật viên hỗ trợ máy tính là người có thu nhập tốt nhất, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, báo cáo mức lương trung bình năm 2012 là 50.130 đô la. Cả hai kỹ thuật viên sửa chữa máy tính và kỹ thuật viên điều khiển máy tính đều trung bình từ $ 38,550 đến $ 39,720. Áp lực của các công việc này có thể là quá lớn để đối phó đối với một số người, vì chúng có xu hướng nhạy cảm về thời gian và mức độ căng thẳng cao; Kỹ thuật viên thường là những nhân viên phản ứng khẩn cấp, những người phải đối mặt với khủng hoảng.