Home » Công nghệ thông tin » Ưu tiên An ninh và Di chuyển Đa đám mây – Điều cần Bảo đảm Đầu tiên

Ưu tiên An ninh và Di chuyển Đa đám mây – Điều cần Bảo đảm Đầu tiên

Hiện có không ít tin tức về xu hướng áp dụng công nghệ đám mây công cộng trong ngành công nghiệp của chúng ta nhưng những gì không thường xuyên xuất hiện trên tiêu đề là xu hướng sử dụng đa đám mây. Các chuyên và các nhà phân tích như Gartner đề xuất chuẩn hóa các nhà cung cấp dịch vụ đa đám mây IaaS như là một biện pháp an ninh sẵn có tốt nhất.

Khuyến cáo của họ về khối lượng công việc bảo mật trong các đám mây công cộng là một danh sách có thứ bậc bắt đầu với các hạng mục cơ bản nằm trong điều kiện vệ sinh (kiểm soát truy cập, cấu hình, quản lý thay đổi) và sau đó tập trung vào việc bảo vệ khối lượng công việc chính như quản lý lỗ hổng, quản lý log, phân chia mạng và lên danh sách ngoại lệ .

Cũng nên khuyến khích các tổ chức không đặt quá nhiều sự tin cậy vào các nền tảng bảo vệ thiết bị đầu cuối truyền thống thường được sử dụng trong triển khai vật lý / triển khai tại chỗ.

Vì vậy các phương pháp được đề xuất tốt nhất là tập trung vào bảo mật khối lượng công việc, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với các chuyên gia hoạt động an ninh có kiến thức vững chắc về thành công của doanh nghiệp trong môi trường doanh nghiệp truyền thống? Họ làm gì đầu tiên ? Công nghệ an ninh họ nên chọn là gì ? Các tiêu chí cần được xem xét khi trả lời các câu hỏi này phải chịu ảnh hưởng từ “mô hình trách nhiệm chia sẻ” từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây cũng như các nhiệm vụ tuân thủ chung như là một sự bắt đầu.

Một khi ta đã hiểu được chúng, đã đến lúc xác định các tài sản quan trọng nhất (như là một phần của khối lượng công việc) đòi hỏi mức bảo vệ cao nhất.

Quan trọng không kém và thường bị bỏ qua là bảo mật của kiểm soát truy cập ở lớp ứng dụng (suy nghĩ về cơ sở dữ liệu hoặc điều khiển dữ liệu khác). Mỗi CSP là khác nhau và đôi khi các mô hình này trùng lặp hoặc mâu thuẫn với các biện pháp tốt nhất hiện có và các yêu cầu về an ninh của công ty.

Các chuyên gia tư vấn cần giữ bình tĩnh

Tất cả điều này có thể cực kỳ nặng nề đối với các doanh nghiệp chuyên nghiệp và phải làm nhiều thứ hơn là cài đặt một phần mềm để hoàn thành mô hình bảo mật hiệu quả. Trước hết, các doanh nghiệp không bao giờ nên ngại phải nhờ giúp đỡ và tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia bảo mật những người có chuyên môn và có thể làm việc với các doanh nghiệp trong tất cả các giai đoạn của một kế hoạch an ninh thành công.Ngoài việc tìm kiếm hỗ trợ chất lượng.

Bảo đảm khối lượng công việc của đám mây

Bảo đảm khối lượng công việc của đám mây là ưu tiên hàng đầu. Các yêu cầu nền tảng cơ bản của quá trình này bắt đầu với việc kiểm soát truy cập. Lượng công việc của máy chủ nên xác định hoàn toàn ai hoặc những gì có quyền truy cập. Điều này cũng có nghĩa là có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về truy cập quản trị và sử dụng xác thực đa yếu tố.

Sau khi thiết lập kiểm soát truy cập thích hợp, các cấu hình sẽ gỡ bỏ tất cả các thành phần không cần thiết và phải được siết chặt và cấu hình đúng theo các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, đồng thời phải được vá lỗi thường xuyên để đóng các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

Một thành phần cơ bản khác của bảo mật lượng công việc là từ sự cô lập và phân chia mạng. Quá trình này giới hạn khả năng của máy chủ để liên lạc với các nguồn bên ngoài có thể được thực hiện hoặc thông qua tường lửa nội bộ hoặc tường lửa bên ngoài trên Windows hoặc Linux. Mặc dù phân đoạn này rất quan trọng, nhưng các doanh nghiệp cũng cần phải kiểm tra chặt chẽ khả năng ký lục của hệ thống. Hệ thống ghi chép cho phép các nhà quản lý bảo mật theo dõi chặt chẽ về tình trạng tổng thể của một kế hoạch an ninh.

Một điểm cuối cùng cần quan tâm về bảo mật khối lượng công việc trên đám mây là mã an toàn và kiểm soát ứng dụng. Ứng dụng là một con đường tiếp cận phổ biến cho những kẻ tấn công và chúng nên được đảm bảo an toàn nhất có thể. Điều này được thực hiện tốt nhất bằng cách có ý thức an toàn ngay từ khi bắt đầu vòng đời của một ứng dụng.

Danh sách ngoại lệ nên được sử dụng để hạn chế những chương trình được phép chạy trong hệ thống. Bước đơn giản này là một công cụ bảo mật mạnh mẽ vì tất cả các phần mềm độc hại dưới dạng tệp thi hành sẽ bị chặn ngay lập tức.

Xây dựng một chương trình bảo vệ khối lượng công việc vững chắc nên là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây. Mặc dù bước này là rất quan trọng, cần nhớ rằng đây chỉ là một phần trong một kế hoạch an ninh hiệu quả. Sau khi xem xét việc bảo vệ khối lượng công việc, các doanh nghiệp sau đó sẽ tiếp tục đánh giá một số khía cạnh khác của kế hoạch an ninh của họ.

Cũng cần phải nhớ rằng bảo mật trên đám mây là trách nhiệm chung và bất kể nền tảng đám mây bạn đang sử dụng, điều cần thiết là phải thật minh bạch khi xem xét ai chịu trách nhiệm cho khía cạnh bảo mật nào. Với một kế hoạch an ninh vững chắc, sức mạnh của đám mây có thể được sử dụng đến mức tối đa trong khi tạo cho các doanh nghiệp sự yên tâm mà họ xứng đáng được hưởng.